Jak zostać geodetą

Geodeta mierzy i dokumentuje cechy geograficzne nieruchomości, przygotowując dokładny rysunek przedmiotowej nieruchomości. Deweloperzy i właściciele domów zazwyczaj zatrudniają geodetów do dokumentowania granic nieruchomości. REtipster nie udziela porad prawnych, a informacje zawarte w tym artykule mogą nie mieć zastosowania w Twojej konkretnej sytuacji. Proszę wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki przed podjęciem decyzji. Należy również pamiętać, że podane tutaj informacje mogą nie być aktualne lub całkowicie dokładne. Ponadto istnieje wiele unikalnych zmiennych, które mogą wpływać na dokładność informacji zawartych w tym artykule. geodeta Konstancin-Jeziorna

Kwalifikacja na geodetę
Jeśli chcesz zostać geodetą, najpierw musisz zdobyć kwalifikacje zawodowe. Wymagania różnią się w zależności od stanu, ale ogólnie rzecz biorąc, musisz uzyskać tytuł licencjata w pokrewnej dziedzinie. Na przykład możesz uzyskać tytuł licencjata w zakresie ankiety, kończąc czteroletni program, chociaż niektóre stany zezwalają kandydatom na zakwalifikowanie się z trzyletnim stopniem naukowym, jeśli mają odpowiednie doświadczenie zawodowe. Jednak w Tennessee możesz przystąpić do egzaminu mając tylko maturę i dziesięcioletnie doświadczenie.

W większości przypadków osoby, które uczą się na tę licencję, kończą studia licencjackie z geodezji w akredytowanej szkole. Rada Akredytacyjna Inżynierii i Technologii (ABET) ustala standardy dla programów inżynierskich i zapewnia absolwentom umiejętności i wiedzę, aby zdać egzamin licencyjny. Jednak uzyskanie licencji bez dyplomu jest możliwe, ale będzie wymagało dodatkowych badań i wysiłku. Co więcej, zanim będziesz mógł przystąpić do egzaminu, musisz zostać zatwierdzony przez swój stan.

Obowiązki geodety
Do obowiązków geodety należy ustalenie i udokumentowanie granic nieruchomości oraz własności. Geodeci ci muszą również przeprowadzać standardowe obliczenia i pomiary geodezyjne, sporządzać raporty i koordynować swoje ustalenia z kadrą inżynierską. Tworzą również stałe punkty na mapach i przeprowadzają podstawowe obliczenia z wykorzystaniem danych z notatek terenowych. Muszą określić szerokość i długość geograficzną ważnych obiektów, takich jak drogi, punkty orientacyjne i jeziora, aby ustalić granice nieruchomości.

Do obowiązków geodety należy sporządzanie szczegółowych map i raportów dla klientów i agencji rządowych. W niektórych jurysdykcjach mogą być również wezwani do przedstawienia swoich ustaleń podczas zeznań. Ponieważ geodeci muszą wykonywać różnorodne obowiązki, niezbędne jest poczucie odpowiedzialności. Obowiązki geodety różnią się w zależności od stanu. Geodeta powinien posiadać następujące umiejętności:

Narzędzia używane przez geodetę
Geodeci używają różnych narzędzi do określania wysokości. Istnieje kilka rodzajów poziomów, od ręcznych po automatyczne. Niektóre są dokładniejsze niż inne. Niwelator przytłaczający ma nieruchomy teleskop, podczas gdy poziomica Wye ma zdejmowane krzyżyki nitkowe. Poziom automatyczny jest kombinacją tych dwóch. Zawiera również kompensator, który kompensuje zmiany wysokości. Oto kilka typowych narzędzi geodezyjnych.

Skaner 3D analizuje obiekt lub środowisko i zbiera dane dotyczące kształtu. Następnie dane są wykorzystywane do stworzenia cyfrowego modelu 3D. Skanery 3D mają pole widzenia w kształcie stożka, więc zbierają dane tylko na czystych, niezakłóconych powierzchniach. Używają również aparatu do zbierania informacji o kolorze i odległości. Narzędzia te pomagają geodetom określić odległość od obiektu.

Perspektywy pracy
Praca geodety obejmuje gromadzenie danych, interpretację kodeksów postępowania oraz pisanie ankiet i raportów. Odpowiadają również za przygotowanie planów zagospodarowania terenu, a także inne sprawy związane z własnością gruntu. Geodeci mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, w tym w miastach, na obszarach wiejskich i nad oceanem. Aby móc wykonywać swoje obowiązki, muszą być sprawni fizycznie. W ramach swojej pracy geodeci muszą umieć poruszać się po zróżnicowanym terenie i pracować na stromych zboczach.

Opis stanowiska geodety różni się w zależności od rodzaju wykonywanej przez niego pracy geodezyjnej. Geodeta wykorzystuje technologię do pomiaru odległości i położenia obiektów na lądzie. Przeprowadzają również badania tytułów własności gruntów i ewidencji gruntów w celu określenia właściwej głębokości posadowienia budynków. Informują również o wszelkich ograniczeniach majątkowych i mogą zeznawać w sądzie w sprawie prac geodezyjnych. Oprócz wykonywania obowiązków związanych z pomiarami geodezyjnymi, geodeci odpowiadają za budowanie dokładnych map, tworzenie dokładnych map oraz zarządzanie systemami informacyjnymi związanymi z ich dziedziną. Często pracują przez wiele godzin w biurach, ale także wykonują prace w terenie i mogą być zmuszeni do podnoszenia ciężkiego sprzętu.

Author: admin